De la maestrul Cornel Udrea zicere: Altă inițiativă plecată dintr-un cur care pare că gândește!

Dacă te întreb pe tine, cel de 70 de ani , de ce îți era teamă în școală de un anume profesor, de ce la vederea Directorului ( scump la vedere) încercai tot un fel de teamă ? S-au purtat oamenii aceia urît cu tine ? Profesorul te-a umilit în fața clasei, ți-a vorbit zeflemitor ?
A ! Era unul dintre cei aspri ! Exigent, lipsit de umor, doldora de carte, precis în predare, necruțător la extemporale. Din mîna lui, însă, au ieșit mulți absolvenți care au strălucit mai tîrziu.Și totuși, te temeai la intrarea lui în clasă, de răsfoitul catalogului, vai!, de chemarea la tablă, chit că erai ditamai vlăjganul de 15-17 ani !Cum ar fi primit unul ca el acum, la clasă ? Ar lua o brișcă intercostală ?
Camere de supraveghere sunt în bănci, în magazine, în pușcării, în săli de așteptare. Are cumva ministerul de resort posibilitatea financiară de a instala cîteva zeci de mii de camere ? Cum monitorizezi camerele din vreo 20 de săli de clasă, ale unei școli ? Cine va sta la monitoare ? Cum se vor numi, din punct de vedere didactico-pedagogic, omul acesta și "munca " lui ?
Cum ne raportăm din punct de vedere moral la această supraveghere ?
Nu aduce atingere tînărului, nu îi crează stări și sentimente contradictorii, de ostilitate, de respingere a tot ce este viața de clasă, 90% din existența lui de elev ? De la ce nivel ( clasă) se instalează camere ?
Altă inițiativă plecată dintr-un cur care pare că gîndește.