Festivalul concurs internațional de interpretare a cântecului popular „PETRE SĂBĂDEANU“ va avea loc în perioada 7-8 octombrie

Uniunea Mondială de Folclor I.G.F. , Asociația Națională de Folclor din România, Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș și Fundația Culturală ,,Șopterean” organizează Festivalului  concurs internațional de interpretare a cântecului popular „PETRE SĂBĂDEANU“ ediţia a VIII-a.

Evenimentul va avea loc perioada 7-8 octombrie.

ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS. CONDIŢII DE PARTICIPARE:

Concursul se desfășoară pe o singură secțiune – de interpretare vocală a muzicii populare, având o singură categorie de vârstă: 16-30 de ani. Concursul este deschis interpreţilor, soliștilor amatori de muzică populară din toată țara.

Fiecare concurent va interpreta, în mod obligatoriu, o doină sau baladă (maxim 2 strofe) fără acompaniament şi un cântec ritmat cu acompaniament orchestral, din zona pe care o reprezintă.

Pentru înscrierea în concurs,  concurenţii vor trimite pe adresa de email: creatiemures@yahoo.com,  până la data de 2 octombrie 2023,  următoarele documente:

 

-  fișa de înscriere completată;

 

-  copia actului de identitate;

 

-  partitura cântecului pe care îl va interpreta cu acompaniament orchestral, pe care se va menţiona gama;

 

-   o scurtă prezentare a concurentului (nume și prenume, vârstă, localitatea, zona folclorică pe care o reprezintă, județul, țara, palmares, participări naționale și internaționale, trofee, distincții etc.), necesare pentru realizarea caietului-program al festivalului;

 

-  acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal;

 

 - două materiale audio/video cu doina și cântecul ritmat, necesare pentru preselecție.

 

PRESELECȚIA

Preselecția materialelor filmate va avea loc  în data de 4 octombrie 2023.  În urma analizării materialelor audio/video, juriul va delibera lista candidaților admiși pentru concursul propriu-zis. Concurenții admiși în urma preselecției vor fi anunțați telefonic iar  lista va fii afișată pe pagina de facebook a organizatorilor.

 

Concursul de interpretare se adresează soliștilor români.

 

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI:

 

      Concursul se va desfăşura în regim de spectacol cu public, în ziua de 8 octombrie 2023, ora 1800  în sala de spectacole a Palatului Culturii din Târgu-Mureș.

 

    Gala laureaţilor şi Festivitatea de premiere vor avea loc în data de 8 octombrie 2023, după recitaluri.

 

    Prezentarea concurenţilor și repetiţiile cu orchestra va fi în data de 8 octombrie 2023, ora 10.00, la Sala Palatului Culturii din Târgu Mureș.

 

    Ordinea intrării în concurs se va efectua prin tragere la sorți, înainte de începerea concursului.

 

        JURIUL: Juriul festivalului va fi alcătuit din specialişti cu experiență în domeniu şi din personalităţi ale vieţii artistice românești.

 

Criterii de jurizare:

 

- calitatea vocii şi a interpretării

 

- autenticitatea şi valoarea artistică a cântecelor

 

- prezenţa scenică

 

- cunoștințe generale despre interpretul Petre Săbădeanu și ai altor interpreți consacrați.

 

- frumuseţea şi autenticitatea costumului popular purtat de interpret/interpretă.

 

Hotărârea juriului privind atribuirea premiilor este irevocabilă.

  

PREMII

- Marele premiu

- Premiul I

- Premiul II

- Premiul III

- Mențiuni

- Premii Speciale

 

ORGANIZARE:

 

Pe toată durata Festivalului, concurenţii se vor conforma Regulamentului stabilit.

Organizatorii vor suporta cheltuielile de cazare şi masă pe toată durata Festivalului pentru toţi participanţii, iar cheltuielile de transport pentru concurenţi vor fi suportate de aceştia sau de instituţiile pe care le reprezintă.

 

De asemenea, organizatorii vor suporta cheltuielile cu premiile, publicitatea, plata colaboratorilor.

 

*Organizatorii își alocă dreptul de a aduce modificări regulamentului în funcție de factorii care influențează programul evenimentului.

 

Notă:

 

Interpreții din străinătate vor susține câte un microrecital ( 2-3 piese cu negativ). Obligatoriu vor purta costumul popular din țara pe care o reprezintă. Programarea în Festival se va face la sosirea în Târgu- Mureș.

 

Delegațiile din străinătate sunt rugate să comunice mijlocul de transport și ora de sosire la Târgu-Mureș. Sosirea este planificată pentru ziua de 7 octombrie 2023 iar returul pentru ziua de 9 octombrie 2023, după micul dejun.

 

Parteneri media: TVR3, TVR Târgu-Mureș, TV AS Târnăveni, AS TV Bistrița, Ardeal TV, Radio Târgu Mureș, Radio Antena Satelor București, Radio Reîntregirea Alba Iulia, Zi de Zi, Cuvântul  Liber.

 

Președintele Juriului                                                                              Director festival

 

Prof. dr. Dorel Cosma                                                                              Nelu Șopterean